Wypadek w lunaparku lub wesołym miasteczku

WYPADEK W LUNAPARKU/WESOŁYM MIASTECZKU

Rekompensata w postaci odszkodowania przysługuje każdemu, kto doznał uszczerbku na zdrowiu w parku rozrywki. Pomożemy Ci w roszczeniach odszkodowawczych, wyjaśnimy wątpliwości i odpowiemy na nurtujące pytania.

Jeśli masz pewność, że dana sytuacja nie była Twoją winą, możesz składać wniosek o odszkodowanie. Masz do tego prawo, jeśli nie zachowano odpowiednich środków ostrożności, musisz jednak udowodnić, że wina leży po stronie właścicieli parku rozrywki lub osób zajmujących się obsługą poszczególnych atrakcji.

W parkach rozrywki najczęściej dochodzi do urazów spowodowanych poślizgnięciami na mokrych nawierzchniach, w tym karuzelach, potknięciami o nieoznakowane elementy i przeszkody, upadkami na chodnikach będących w złym stanie, jak i spadającymi elementami.

Nie wstydź się ubiegać o odszkodowanie, bowiem wbrew pozorom wypadki w parkach rozrywki są częstymi. Bardzo często niezbędna jest wykwalifikowana pomoc medyczna, ze względu na urazy w wyniku korzystania z uszkodzonych, zaniedbanych i źle zakonserwowanych karuzeli.

Każdy z Was kto miał wypadek w wesołym miasteczku, powinien skonsultować swój przypadek z nami. Pomagamy ocenić zaistniałą sytuację i pokazujemy, jak działać, aby zyskać przysługujące Wam należności finansowe.

Zgłoś sprawę:

020 3519 3791

SPRAWDŹ POZOSTAŁE