Wypadek na budowie

WYPADEK NA BUDOWIE

Miejsce, jakim jest budowa, stanowi niemalże pole minowe pod względem potencjalnych wypadków. Zanim pracownicy podejmą się swoich obowiązków, pracodawca musi zadbać o ich ochronę, przeszkolenie, odpowiednie zabezpieczenie ich, jak miejsca pracy i udostępnienie wyposażenia zabezpieczającego. W wyniku naruszenia tych punktów, często dochodzi do wypadków.

Możecie ubiegać się o odszkodowanie, jeśli doznaliście uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku na budowie. Sytuacje takie niosą za sobą przykre konsekwencje biorąc pod uwagę rodzaj i charakter pracy . Jednorazowa sytuacja może się wiązać z utratą zdolności do pracy przez Państwa. Pomagamy uzyskać odszkodowanie z tytułu utraty dochodów oraz kosztów poniesionych w związku z wypadkiem.

Nasi pracownicy odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą rzetelnych porad. Skonsultuj z nami swoją sytuację.

Pamiętaj o tym, że gdy dochodzi do wypadku, odszkodowanie wypłaca ubezpieczyciel Twojej firmy, a nie Twój pracodawca. Wynika to z faktu, że wedle brytyjskiego prawa pracodawcy muszą ubezpieczać swoją działalność przed następstwami wypadków.

Powszechne urazy/wypadki na budowie:

  • kontuzje w wyniku użytkowania wadliwego sprzętu
  • wypadki związane z użytkowaniem rusztowań
  • upadki z dachów
  • porażenia prądem elektrycznym w wyniku wadliwego/źle przyłączonego sprzętu
  • urazy w wyniku dźwigania
  • kontakt z materiałami bezpośrednio zagrażającymi zdrowiu
  • spadające materiały i inne elementy
  • wypadki przy obsłudze elektronarzędzi
  • wypadki na dźwigach

Zgłoś sprawę:

020 3519 3791

SPRAWDŹ POZOSTAŁE