Wadliwy produkt

WADLIWY PRODUKT

Jakikolwiek produkt kupujemy w sklepie, pragniemy by posłużył nam jak najdłużej. Wierzymy w obietnice producenta co do jego trwałości. Ze względów oczywistych, znacznie krócej służą nam produkty spożywcze, natomiast nawet długie lata powinny przetrwać chociażby meble. Na co dzień jednak nie zdajemy sobie sprawy z faktu, jak często narażeni jesteśmy na kontakt z wadliwymi produktami.

Wadliwe produkty stanowią zagrożenie dla nas oraz naszych rodzin. To dlatego powinniśmy zgłaszać fakt występujących wad do BOKu lub POSu i składać reklamację, aby odpowiedzialnością obarczony został cały sklep.

Wadliwych produktów nie da się uniknąć, niezależnie od tego, jak ścisła kontrola panuje w sklepie. Masz prawo żądać odszkodowania, jeśli zostałeś ranny bądź doznałeś jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu w wyniku użytkowania wadliwego produktu.

Pomożemy Ci ocenić zaistniałą sytuację. Pokażemy co robić, by uzyskać należne odszkodowanie.

020 3519 3791

SPRAWDŹ POZOSTAŁE